ზრდასრულები სკაუტინგში
"ზრდასრულები სკაუტინგში" მსოფლიო სკაუტური ფონდის მიერ "მშვიდობის მაცნეების" (Messengers of Peace) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული ერთწლიანი პროექტია, რომელიც 2014 წლის დეკემბერში დაიწყო და 2015 წლის დეკემბერში დასრულდება.
პროექტის მიზანია "საქართველოს სკაუტური მოძრაობის ორგანიზაციაში" ზრდასრულობის ჩართულობის მდგრადი და თანმიმდევრული პოლიტიკის შემუშავება.