ჩვენი გუნდი
სსმო-ს რიგით IX ნაციონალური გამგეობის წევრები (2015 - 2018)
  • გიორგი ხვინთელანი - თავმჯდომარე
  • ნინო წიკლაური - თავმჯდომარის მოადგილე
  • მურთაზ გურჩიანი - ხაზინადარი
  • რევაზ ბჟალავა - საერთაშორისო მდივანი   
  • მირანდა მანაგაძე - გამგეობის წევრი
  • ნინო მძინარაშვილი - გამგეობის წევრი  
  • ჭაბუკი ჭეიშვილი - გამგეობის წევრი

გამგეობის მიერ დანიშნული გენერალური მდივანი (2015 - 2018)

  • თინათინ ქოიავა