მშვიდობიანი თანაცხოვრების დრო
"მშვიდობიანი თანაცხოვრების დრო" მსოფლიო სკაუტური ფონდის მიერ "მშვიდობის მაცნეების" (Messengers of Peace) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტია, რომელიც  2013 წელს განხორციელდა.
პროექტის ძირითადი მიზანი იყო გარემოს დაცვის პოპულარიზაცია ევრაზიის რეგიონის ახალგაზრდებს შორის.